Časté dotazy

 

Kategorie dotazů

Dotazy

Řešení potíží

Nejčastější příčiny poruchových projevů
Vypadnutý jistič po zapnutí zdroje
Obtíže při zapínání - napájení motoru, žárovky, elektroniky (routeru, vysílače)
Vypnutí zdroje za provozu, po odpojení od AC a znovuzapnutí funkce ok
Minimální velikost zátěže - požadovky zdrojů od výrobce MEAN WELL
Jistič pro napájecí zdroje - typy, volba
Svorky GND (COM) a FG (frame ground) jsou v mé aplikaci spojeny. Mohou zdroje MEAN WELL být takto provozovány?
Rozptylový proud na krytu zdroje - není tento rozptylový proud nebezpečný člověku?
Hlučnost ventilátoru - je v případě potřeby možné snížit?
Frekvence AC vstupu 45Hz ~ 440Hz: možnosti, důsledky
EMC - budou zdroje MEAN WELL ve finálním výrobku splňovat kriteria EMC?
TN-1500 měnič, nerozsvítí se LED po připojení vst. síťového napětí
Přepnutí na záložní aku zdroje řady DRC/PSC/AD bez výpadku AC sítě

Technické parametry

Surge / Withstand voltage parametry
Ochrany zdrojů - typy, chování
PFC

Sense funkce
SELV a MEAN WELL zdroje
Značky na zdrojích
IP - co znamená stupeň krytí?
Setup / Rise / Hold time parametry v listu PDF
Proč je ve specifikaci vstupní napětí 88~264 VAC, zatímco na štítku zdroje 100~240VAC?
Třída 2, třída I/II, LPS - rozdíly
LVLE - proč je výhodné použít do koncového zařízení zdroj splňující podmínky pro LVLE?
Inrush Current - příčiny, projevy
COM vs -V svorky -rozdíly
AC i DC vstup zdroje
MTBF parametr - význam, vazba na životnost
Zdroje s více výstupními hladinami
Ventilátory chlazení - princip, chování
Power good / power fail signály - význam, využití
Ripple & Noise - význam, měření
Withstand Voltage - význam, měření
Pracovní poloha zdroje - svislá / vodorovná, doporučení
Vodičů k napájecím zdrojům - doporučení
MOOP / MOPP význam
DR/NDR/HDR řady DIN zdrojů - rozdíly

LED zdroje, stmívání

LED světlo problikává nebo v úplné tmě nepatrně svítí 
Stmívání LED
DALI
Požadavky na LED zdroje
Pouliční/veřejné osvětlení - jaké jsou možnosti napájení?
KNX kompatibilita MEAN WELL zdrojů

Volba zdroje, nabíjení, zálohování

Výběr spínaného zdroje – doporučení
Normy pro oblast napájení - přehled (akt. 12/2019)
Paralelní/sériové zapojení zdrojů
Zatížení zdrojů
UPS zdroje/moduly a akumulátory - volba, doporučení, příkl. aplikace
Nabíječky - doporučení pro volbu
Li-Ion a další neolověné typy baterií a nabíječe MEAN WELL
Vlastní nabíjecí křivka pro SMART nabíječe - definice nabíjení mimo tovární profily
Záruka série HLG
AUDIO aplikace - volba zdroje, doporučení
LED na DR-UPS40 svítí i po výpadku AC napětí
EN61558-2-16 vyhovující zdroje z nabídky
Class 2 - vyhovující zdroje z nabídky
Class A, Class B definice