Co znamená parametr MTBF? Liší se od doby životnosti?

MTBF (Mean Time Between Failure – střední doba mezi poruchou) a životnost jsou oba indikátory spolehlivosti. MTBF lze určit dvěma metodologiemi: “počet jednotek“ a “analýza namáhání”. Pro určení MTBF jsou používány předpisy MIL-HDBK-217F Not. 2 a TELCORDIA SR/TR-332 (Bellcore). MIL-HDBK-217F je vojenská norma Spojených států a TELCORDIA SR/TR-332 (Bellcore) je průmyslová norma. MEAN WELL vychází při určení MTBF z MIL-HDBK-217F.

Přesný význam MTBF znamená (při provozu zdroje určitou nepřetržitou dobu) průměrný čas, kdy klesne pravděpodobnost správné funkce na 36,8% (e-1=0,368). Aktuálně MEAN WELL přechází na MIL-HDBK-217F s plánem očekávané spolehlivosti v analýze namáhání (mimo ventilátory). MTBF parametr určuje pak dobu nepřetržitého bezchybného provozu až do dosažení pravděpodobnosti spolehlivosti 36.8% (e-1=0,368). Je-li uftpk používán dvojnásobek doby MTBF, pppst. správné funkce bude 13.5%(e-2=0,135. Celková životnost zdroje je stanovena dle teploty elektrolytických kondenzátorů během max. provozní teploty. Např. typ RSP-750-12 s MTBF=109.1K hod. (25°C); elektrolyt. kondenzátor C110 s životností 213K hod. (Ta=50℃). DMTBF (Demonstration Mean Time Between Failure) je způsob vyhodnocení MTBF.