Požadavky na LED zdroje

Jaké požadavky jsou kladeny na napájecí zdroje pro LED osvětlení?

Napájecí zdroje pro LED osvětlení jsou základním prvkem LED osvětlení vůbec a jsou jakýmsi pomyslným srdcem celého systému. Aby mohly být napájecí zdroje pro LED osvětlení označené značkou CE, tak musí spĺňovat bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu, RoHS a Ekodesign.

Bezpečnost napájecích zdrojů se v současnosti řídí podle nařízení Evropské komise 2006/95/EC a bude nahrazeno nařízením 2014/35/EU od 20.4.2016. Tato nařízení jsou zakotvená v evropských normách EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 a EN61347-2-13:2006.

Elektromagnetická kompatibilita se v současné době řídí podle nařízení Evropské komise 2004/108/EC a bude nahrazena 20.4.2016 nařízením 2014/30/EU. Tato nařízení jsou zakotvena v evropských normách, pro EMI (electro-magnetic interfernce), EN55015, EN61000-3-2 a EN61000-3-3, pro EMS (electro-magnetic susceptibility), EN61547, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN610004-11.

Ekodesign napájecích zdrojů se řídí nařízením Evropské komise 2009/125/EC, které bylo implementováno v prosinci 2012 a pojednává o době náběhu zařízení, vlastní spotřebě zařízení v režimu standby, účinnosti zařízení, účiníku (použití PFC obvodu pro korekci účiníku).

RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances) je zakotveno v nařízení Evropské komise 2011/65/EU a bylo implementováno od 2.1.2013.

MEAN WELL výše uvedená nařízení plní. Například model PWM-90 a NPF-90 jsou ve shodě s nařízením pojednávajícím o Ekodesignu (2009/125/EC), PF >0.9, setup time <500ms a vlastní spotřeba <0.5W. Tyto zdroje mají krytí IP67. Napájecí zdroje série PWM umožňují stmívat napěťové LED pásky (s předřadnými rezistory). Zdroje série NPF, ELG, HLG, LCM aj. stmívají LED změnou výstupního proudu (proudové LED pásky nebo výkonné LED čipy).