Co je "Inrush Current"? Jak se projevuje?

Na vstupní straně zdroje se objevuje v okamžiku jeho připojení k napětí přechodný proudový impulz (20~100 A dle koncepce) délky 0,5~1 periody napájecího AC napětí (1/50 s pro 50 Hz), Po odeznění děje zdroj odebírá odpovídající proud pro napájení zátěže a vlastní provoz. Tento jednorázový proud je přítomen vždy po zapnutí zdroje.  Přestože tento proud nezničí zdroj, nedoporučujeme jej zapínat/vypínat rychle v krátkém čase. Mimoto, pokud jsou současně zapínány/vypínány větší počty zdrojů, jistící obvody střídavé sítě mohou přerušit dodávku kvůli nadměrné zátěži na vedení. Předpokladem je zapínat zdroje jeden po druhém a/nebo pomocí dálkového ovládání zabudovaného do zdroje.

Doporučení pro omezení negativních jevů spojených s náběhem pulzních zdrojů PDF