Co znamenají signály power good a power fail a jaké je jejich využití?

Některé zdroje poskytují signál "Power Good" po svém zapnutí a " Power Fail" po jejich vypnutí. Funkce je obvykle využívána pro monitorování a řízení.
Power Good: v okamžiku, kdy zdroj je připraven poskytovat 90% jm. napětí, je vygenerován TTL signál (5V) po dobu asi 10-500 ms.
Power Fail: min. 1 ms před tím, než výstupní napětí klesne pod 90% jm. hodnoty, se změní hodnota signálu power good na 0 V.