Class A, Class B

Zdroj Class A / Class B

Třídy A, B jsou definovány v normách UL. Třída udává míru vyzařování elmg. pole do okolí. Americká pravidla pro EMC (FCC) nedovolují zdroj typu class A pro použití v domácnostech. Zdroje Class A jsou určeny spíše pro průmysl a výrobní aplikace.

Class B je kvůli nižší míře vyzařovaného rušení povolena i pro domácnosti (menší vyzařování s ohledem na možné domácí RF spotřebiče: radio, TV, kamery, atd.).