Omezení proudové špičky spínaných zdrojů

Při zapínání jednoho nebo více současně připojených spínaných zdrojů může dojít k přerušení AC obvodu jističem z důvodu náběhového proudu zdroje (inrush current specifikovaný výrobcem). Tyto potíže lze nyní řešit pomocí modulů MEAN WELL ICL. Celý článek PDF