Je možno zdroje MEAN WELL používat při 45Hz ~ 440Hz? Pokud ano, jaké jsou důsledky?

Zdroje MEAN WELL mohou být v tomto rozsahu používány. Pokud je ovšem frekvence příliš nízká, snižuje se i účinnost. Např. pokud napájíte model RSP-200-24 napětím do 230 V~ jm. zátěží, pak při frekvenci vst. napětí 60 Hz je účinnost okolo 84%. Pokud je frekvence vstupu 50 Hz, účinnost bude asi 83,8%. Je-li frekvence AC vstupu příliš vysoká, sníží se účinník zdroje (zdroje s PFC) a také se zvětší rozptylový proud.  Např. pro zdroj RSP-200-24 s 230 V/60 Hz a jm. zátěži bude účinník 0,93 a rozptylový proud 0,7 mA; bude-li však mít vst. napětí 440 Hz, účinník klesne na 0,75 a rozptylový proud vzroste na cca 4,3 mA.