Co znamená třída 2, třída II a LPS? Jaký je rozdíl mezi třídou I a II?

Třída ochrany I: Zařízení, u nějž je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna základní izolací a svorkou pro připojení zemnícího vodiče budovy zajišťující ochranu po selhání izolace. Tzn. že zařízení tř. I má vyvedenu svorku pro připojení ochranného zemnícího vodiče.
Třída ochrany II: Zařízení, u nějž je ochrana před úrazem elektrickým proudem dosažena kromě základní izolace také izolací přídavnou – dvojitou nebo zesílenou. Takové zařízení pak není připojeno k zemnící svorce instalace a neobsahuje ani svorku pro zemnící vodič.
 

LPS
Napájecí obvod s omezeným proudem a výkonem (limited power source - LPS), dle  IEC60950-1 Tab. 2B, u nějž je značně sníženo nebezpečí vzplanutí, což vede k možnosti umístit zdroje do plastového obalu. Tato možnost je uvedena v ITE (IEC/EN/UL60950-1).
Tabulka 2B Omezení napájecích zdrojů bez zabudované nadproudové ochrany

Výstupní napětí UCCa

Výstupní proud ISCb d

Zdánlivý výkon Sc d

VAC

VDC

A

VA

≤ 30

≤ 30

≤ 8

≤ 100

-

30 < Ucc ≤ 60

≤ 150

≤ 100

a) UCC: Výstupní napětí je měřeno dle 1.4.5 bez zátěže, napětí pro sinusový průběh bez ss složky, u nesinusoidálních průběhů se ss složkou > 10% než UPEAK nesmí špičkové napětí překročit 42,4 V.

b) ISC: Max. výstupní proud s jakoukoliv nekapacitní zátěží, včetně obvodu nakrátko.

c) S [VA]: Max. zdánlivý výstupní výkon s jakoukoliv nekapacitní zátěží.

d) Měření ISC a S začnou 5 s po připojení zátěže, pokud existuje elektronická ochrana nebo jde o zátěž s kladným tepelným koeficientem. V ostatních případech začíná měření po 80 s.

Třída 2
Je-li elektrický obvod napájen dle třídy 2, jeho výstupní proud a výkon jsou omezeny dle  UL1310 tab. 30.1 a nebezpečí ohně může být výrazně sníženo. Proto je možné pro napájecí zdroje použít plastový obal a snížit tím náklady na výrobu. Tato možnost je uvedena v UL1310 pro třídu 2.
Tabulka - max. výstupní proud pro zdroje se zabudovaným omezením

Obvodové napětí (VMAX)a b

AC nebo DC (stř. nebo ss)

Max. štítkové údaje

Max. výst. proud IMAXc

VA

A

A

0 - 20

5,0 x VMAX

5

8

20 - 30

100

100/VMAX

8

30 - 60 (pouze DC=)

100

100/VMAX

150/VMAX

a VMAX: Max. výstupní napětí na jakékoliv zátěži s připojeným jm. vstupním napětím

b Napětí jsou pro sinusový nebo stejnosměrný průběh proudu

c IMAX: max. výstupní proud pro libovolnou zátěž