Co by mělo být zváženo před svislou/vodorovnou pracovní polohou zdroje?

Většina zdrojů s menším výkonem bez ventilátorů je umisťována do vodorovné pracovní polohy. Pokud je z prostorových důvodů nutné instalovat je svisle, je dobré zvážit kvůli většímu ohřevu omezení výstupního výkonu. Odpovídající křivka závislosti dostupného výstupního výkonu na teplotě okolí je v PDF specifikacích. V případě zdrojů s ventilátorem nebo nutností aktivního chlazení v aplikaci se pracovní podmínky zdrojů tolik neliší. Např. pro křivku omezení výkonu typu SP-150 je rozdíl okolní teploty 5°C svislá vs. vodorovná poloha. Výstupní výkon v aplikacích s aktivním chlazením smí být o 20% větší než při chlazení prostým proudem vzduchu.