Co je Withstand Voltage? Jak je měřeno?

Izolační napětí souvisí s testem elektrické pevnosti izolujících částí zdroje. Vstup je při testu spojen nakrátko, stejně tak výstup. Test probíhá v urč. pořadí: I/P-O/P, I/P-FG a O/P-FG svorky s daným napětím po dobu 1 min (běžný rozptylový proud izolace při měření AC svorek je 25 mA).

1. zkouška napětím se používá pro ověření izolace mezi primární a sekundární stranou zdroje, aby se předešlo jejímu případnému poškození při působení VN mezi vstupem a výstupem. Napětí je v průběhu zkoušky postupně během 1 s zvyšováno od 0 V do předdefinované hodnoty a na ní zůstane po 60 s. Při hromadné výrobě smí být doba testu redukována na 1 s. Pokud se během zkoušky prudce zvýší rozptylový proud izolací, je to vyhodnoceno jako nedostatečná ochrana/porušení ochrany. Průvodní jevy - korona, výboj nebo přechodný oblouk nejsou považovány za poruchu.
2. Po připojení vst. stř. napětí jsou hlavní příčinou rozptylového proudu Y-kondenzátory. Kondenzátor 4,7 nF může mít svodový proud až 5 mA. S ohledem na normu UL-554 by měly být pro účely měření Y-kondenzátory vyřazeny z obvodu, což je však nepraktické během hromadné výroby. Možným řešením je zvýšit rozsah měřícího přístroje na 25mA.
3. Dle IEC60950-1 lze v případě přítomnosti přemosťujících kondenzátorů z primární/sekundární strany zkoušku napětím nahradit, aby bylo možno problém s rozptylovým proudem vyřešit.