Jak pracuje regulace chladících ventilátorů?

Chladící ventilátory mají v porovnání s ostatními komponenty zdroje relativně krátkou dobu životnosti, typická MTBF (střední doba do vzniku poruchy) bývá asi 5000 ~ 100 000 hodin. Výsledkem je, že změna pracovního režimu ventilátoru může přispět k jeho delší životnosti. Nejčastěji používané způsoby jsou:
Řízení dle teploty: při překročení dané hodnoty vnitřní teploty zdroje měřené teplotním snímačem se sepne ventilace na plné otáčky, při poklesu pod zmíněnou hodnotu se ventilátor zastaví nebo běží na polovičních otáčkách. V některých zdrojích jsou ventilátory regulovány nelineárně a na základě teplot z různých míst zdroje současně.
Řízení dle zátěže: pokud je zdroj zatížen přes danou mez, ventilátor má plné otáčky, v případě menší připojené zátěže na zdroj se ventilátor netočí nebo má poloviční otáčky.