Jsou zdroje SELV?

Všechny výrobky MEAN WELL jsou v souladu s mezinárodními IEC bezpečnostními nařízeními, včetně směrnic EU a vládních nařízení ČR pro import elektronických a elektrických zařízení. V datovém listu každého výrobku v sekci SAFETY jsou uvedeny konkrétní splněné bezpečnostní a technické normy.

SELV je zkratkou Safety Extra-Low Voltage (bezpečné malé napětí), která označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrická zařízení s ochranou SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV (ochranné malé napětí) však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny.

1. SELV pro oblasti IT, audio, video a telekomunikaci
SELV ochranu komentovala pro oblast IT, audio, video a telekomunikaci norma IEC60950. Ta již není platná, byla nahrazena normou IEC62368 (od r. 2020), kde je místo definice SELV uvedena tabulka tříd elektrických zdrojů (ES). Požadavkům definovaným pro SELV obvody z IEC60950 nově odpovídá zařízení třídy I (ES1). Pohledem do definice ES1 většina průmyslových zdrojů MEAN WELL plní požadavky SELV. Pokud je současně se SELV ochranou požadaváno plnění konstrukce "Bezpečnostní ochranný transformátor" dle IEC61558, pak v nabídce MEAN WELL lze nalézt vhodné typy.

2. SELV pro světelnou techniku s LED
SELV pro LED napájecí zdroje komentuje IEC 61347:2015 (např. Napětí na sekundárním obvodu musí být nižší než 120V=), kterou většina LED zdrojů MEAN WELL plní. Ověřte před výběrem typu plnění normy v katalogovém listu zdroje.

3. Problematika SELV a revizí spínaných zdrojů v ČR
Spínané AC/DC zdroje MEAN WELL jsou elektronickým zařízením dle ČSN 33 2000-4-41 (bod 411.1.2.5.). Pokud revizní technik hledá na spínaném zdroji v aplikacích IT/audio/video/telekomunikace značku SELV, využijte raději služeb kvalifikovaného revizního technika seznámeného s aktuálními normami. Pokud nadále revizní orgán požaduje plnění opatření ELV, požadejte jej o výčet norem, dle kterých je tento požadavek uplatňován.

4. PELV
V případě potřeby ochrana PELV vznikne spojením výstupního pólu zdroje kategorie ES1 se zemnícím vodičem.

Pozn. Definice SELV pro oblast informačních technologií
Nařízení pro SELV souvisí se sekundárními obvody. Během normálních podmínek nesmí být mezi vodivými částmi s možností doteku více než 42,4 Vpp nebo 60 VDC. Pro zařízení třídy I zní definice: “mezi dotykovými částmi a zemí“. V SELV obvodech dále nesmí v případě jedné poruchy být mezi jakýmikoliv vodiči napětí větší než 42,4pp V nebo 60 VDC po dobu delší než 0,2 s. Navíc nesmí být překročena hodnota napětí 71 Vpp nebo 120 VDC. Dle níže uvedených požadavků v normách plní MEAN WELL zdroje podmínky SELV. IEC60950-1 (oblast IT): výstupní napětí za normálních podmínek < 60 VDC. IEC61347-13 (LED zdroje): výstupní napětí za normálních podmínek < 120 VDC

5. Aktuální bezpečností normy (k 1.1.2018):

 

IEC

EN

Datum účinnosti

Informační technologie

IEC 60950-1:2005+A2:2013

EN 60950-1:2006/A2 2013

2.7.2016

Informační technologie

IEC 62368-1:2014

EN 62368-1:2014/A11:2017

4.kvartál 2019

LED

IEC 61347:2015
IEC 61347-2-13:2014+A1:2016

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014
EN 61347-2-13:2014/A1:2017

26.3.2018
8.10.2017
28.4.2020

LED

CISPR 15:2013/A1:2015

EN 55015 2013/A1:2015

1.5.2018

Zdravotnictví

IEC 60601-1:2005:+A1:2012

EN 60601-1:2006+A11:2011
+A1:2013+A12:2014

26.3.2015

Zdravotnictví - EMC

IEC 60601-1-2:2014

EN 60601-1-2:2015

31.12.2018