Class 2 - požadavky na zdroje

NEC (National Electrical Code) je severoamerická norma považována za doporučení v elektrických instalacích v USA a definuje různé stupně (Class 1, Class 2) max. výkonu a napětí. Dle čl. 725-121 NEC je možné Class 2 obvody napájet pouze napájecími zdroji s výkonem do 100VA a výstupním proudem do 8A. Napájecí zdroj musí být certifikován jako Class 2 dle UL 1310 (nebo UL1585) nebo  jako LPS (Limited Power Source) dle IEC 60950-1 (popř. náhrady IEC62368-1). Porovnáním požadavků má Class 2 stejné, resp. nižší požadavky jako definice LPS v IEC60950-1 (nahrazena IEC62368-1).

Class 2 definice je uvedena v USA normách pro LED, definici obsahuje i norma UL1310 pro napájecí zdroje, v normě UL508A je definice pro napájení řídících obvodů. Při ověřování, zda zdroj plní definici Class 2, je tedy nutné přihlédnout k oblasti, pro kterou je zdroj určen.

Dle inspektorátu UL není při revizi obvodů Class 2 / LPS nutná jejich inspekce a je povoleno použití výrobků a způsobů vedení nedeklarovaných v UL normách.