Zátěž typu motor, klasická žárovka nebo kapacitní typ - obtíže při zapínání

Při napájení motorů, žárovek nebo kapacitních typů zátěží se objevuje při zapínání na výstupu zdroje přechodný nadměrný proudový požadavek spouštějící ochrany proti přetížení výstupu zdroje. Doporučujeme zvolit pro aplikaci typ zdroje s deklarovanou krátkodobou přetížitelnosti nebo zdroj s ochranou proti přetížení typu omezení max. proudu do zátěže (current limit).