Výběr spínaného zdroje – doporučení

a) Pro zajištění odpovídající spolehlivosti spínaného zdroje (PS – power supply) je doporučeno při výběru volit model s alespoň o 20~30% větším výkonem, než je požadovaný aplikací. Např. je-li v aplikaci požadavek na 75 W zdroj, je doporučeno použít 100 W nebo silnější PS. Tímto velice zesílíte spolehlivost PS ve vašem zařízení.
b)  Je dobré zvážit velikost okolní teploty PS a také je-li přítomna přídavná technologie pro odvod tepla. Pokud PS pracuje v prostoru s vyšší teplotou, je nutno přijmout určité omezení výstupního výkonu zdroje. Křivka pro omezení výst. výkonu v závislosti na teplotě je k dispozici v PDF specifikaci zdroje (output derating)
c) Volba funkcí zdroje dle aplikace:
            Ochrany: proti přepětí (OVP), nadměrné teplotě (OTP), přetížení (OLP), aj.
            Funkce pro aplikaci: Signály napájení (Power Good, Power Fail), dálkové ovládání, aj.
            Speciální funkce: Kompenzace účinníku (PFC), Funkce pro záložní zdroj (UPS).
d) Ujistěte se, že vybraný typ splňuje požadavky na bezpečnost a EMC, které jsou v aplikaci vyžadovány.