Jaký je rozdíl v chování zdrojů DR a NDR – co je třeba vědět při náhradě DR typu za NDR?

NDR (novější náhrada DR) se liší z uživatelského hlediska při aktivaci teplotní ochrany. U NDR typů zdrojů je nutno pro obnovu funkce zdroj vypnout a po chvilce zapnout, protože po návratu teploty do bezpečných mezí se výstupní napětí neobnoví, dokud zdroj nerestartujeme.