Doporučení při připojování vodičů k napájecím zdrojům

Před instalací zdroje do aplikace jsou potřeba vodiče pro zátěž a pro napájení zdroje. Vodiče vybírejte zejména s ohledem na protékající proud – ohřev, namáhání izolace. Dalším hlediskem je dovolený úbytek napětí na vodičích. Pokud je příliš velký úbytek na vodičích k zátěži, napětí pro vlastní napájení nemusí stačit. Doporučené typy vodičů následují v tabulce.