Jakým způsobem fungují ochrany proti přetížení/zkratu na výstupu zdrojů?

Pokud odebírá zátěž ze zdroje větší než jm. proud, spustí se ochranná funkce pro zabránění poškození zdroje/zátěže.
Ochrany proti přetížení/zkratu lze rozdělit na:
1) omezení proudu a napětí asi o 20% jm. hodnot (křivka a na obr.)
2) omezení konstantním proudem – výst. proud zůstane na své jm. konstantní hodnotě, výstupní napětí klesne (křivka b na obr.)
3) omezení výstupního výkonu – výst. výkon zůstává konstantní, s rostoucími proudovými požadavky zátěže napětí klesá (křivka c obr.)
3) přerušované odpojení výstupu (hiccup, škytání)- výstupní napětí a proud v době překročení výkonových možností zdroje opakovaně pulzuje, zdroj automaticky obnoví funkci po odeznění poruchového stavu na výstupu
4) odpojení výstupu – výst. napětí a proud jsou odpojeny od výstupních svorek, pokud se na výstupu objeví poruchová úroveň
Pozn.: ochrana v některých modelech zdrojů je složena kombinací několika typů ochran (např. omezení konst. proudem + odpojení výstupu)

Obnovení funkce po poruše:
1) Automatické: obnova funkce zdroje automaticky po odeznění poruchového stavu (auto recovery)
2) Obnova znovu-zapnutím (repower to ON): zdroj zůstává v ochranném režimu i po odeznění poruchy, je nutno jej pro správnou funkci vypnout (odpojit od AC vstupu) a po časové prodlevě zapnout
Pozn. Nenechávejte, prosím, zdroje v režimu ochrany nebo výstupem nakrátko zbytečně dlouho, zkracuje se tím životnost a hrozí poškození zdroje.