LED slabě svítí i po vypnutí nebo problikává při vypnutém vypínači

LED svítidlo napájené LED zdrojem má pro rozsvícení velmi malé energetické nároky. Postačuje velmi malý proud daný nežádoucí indukcí napětí od přilehlého vodiče v elektroinstalaci nebo RF rušení. Testy prokázaly, že výstup zdrojů s funkcí stmívání do nuly za přítomnosti 0V / 0Ohm / 0% PWM na řídícím vstupu DIM je roven  0V / 0 mA.
Jev může vzniknout při přítomnosti vypínače s orientační doutnavkou, jejíž malý proud postačuje na slabý svit LED svítidla nebo občasné problikávání. Zdroji stačí min. proud pro nahromadění náboje ve vstupním kondenzátoru, poté na okamžik světlo blikne (vybití se projeví probliknutím LED).
Jev je možné zaznamenat i u zapojení instalace typu schodiště (křížové vypínače).
Produkty na odstranění tohoto jevu jsou na trhu pod označením kompenzátory nebo RC členy. Připojují se nejčastěji paralelně ke vstupu LED zdroje.
Po vypnutí zdroje vypínačem ještě LED může pomalu ztrácet i několik desítek vteřin svit, než úplně zhasne. Toto je dáno vlastnostmi zdroje a nejedná se o poruchu.
Řešení by měla zabezpečit montážní firma (zjištění negativních vlivů, odrušení řídících vodičů, volba vhodného způsobu řízení v zarušených oblastech).

Při ovládání funkcí PUSH-DIM, tj. zapínání a stmívání tlačítkem

Je doporučeno použít pro ovládací signál PUSH-DIM samostatné vedení odstíněné od silových vodičů nebo jiných ovládacích signálů. Z důvodu vysoké impedance svorky PUSH u MEAN WELL zdrojů/převodníků stačí minimum energie ze zdroje rušení, aby byl signál PUSH chybně vyhodnocen a LED svítidlo připojené na zdroj samovolně měnilo stav. Při nemožnosti dostatečně odstínit signál PUSH lze mezi svorku PUSH a nulový vodič co nejblíže ke zdroji/převodníku umístit filtrační člen (kondenzátor 10N/400V~, typ TC).