Je běžné, že během provozu zdroje je na jeho krytu patrný rozptylový proud? Není tento rozptylový proud nebezpečný člověku?

Dle EMI požadavků jsou mezi svorkami L, N a FG Y-kondenzátory pro zlepšení EMC. Tyto kondenzátory způsobují nepatrný rozptylový proud mezi svorkou L (resp. N) a krytem (standardně je kryt uzemněn). Např. IEC-60950-1 požaduje tento proud < 3.5 mA pro zařízení pro informační technologie. Obecně tato velikost proudu neohrožuje zdraví člověka. Problém s rozptylovým proudem lze vyřešit správným spojením se svorkou uzemnění.