Funkce Sense

Pokud používáte zdroje s vysokým výstupním proudem, může dojít k poklesu napětí na výstupu.  Dálkové měření výstupu pomocí funkce Sense může tento pokles kompenzovat a dosáhnout tak stability výstupního napětí.

Např. u zdroje RSP-3000-12

Napěťová kompenzace je v rozsahu 0,3V až 0,5V. Je doporučeno použít kroucené (twistované) vodiče, připojte +S ke kladnému konci, poté -S k zápornému, jak je patrné z obr. níže. Vodiče klaďte co nejdále od střídavého vedení (minimalizace rušení). Při použití dynamické zátěže (tj. > 1 kHz) na konec vedení přidejte paralelně kondenzátory (minimalizace šumu). Vhodné kondenzátory by měl mít:
a) přípustný proud 0,2 x větší než výstupní proud
b) max. napětí > výst. napětí