Elektrotechnické značky

Na zdrojích MeanWell nájdete značky, které určují, kde a jak lze daný zdroj použít.  Najčastěji používané značky podle EN61347 jsou:

 

Značka

Popis

 

 

 

Bezpečnostní oddělovací transformátor 
Odolný proti zkratu

 

 

 

Samostatné světelné příslušenství

 

 

Zařízení třídy ochrany II

 

 

Zařízení s ochranou proti přehřátí

Maximální teplota obalu 110°C

 

 

 

Teplota obalu za běžných podmínek je < 96°C,
v případě poruchy je < 115°C, vhodné k montáži do nábytku

 

LPS

Napájecí obvod s omezeným proudem a výkonem (limited power source - LPS)

Teplota obalu v případě poruchy nepřehřeje montážní povrch

Ta: maximální teplota okolí

Tc: maximální teplota obalu

Značka certifikace bezpečnosti pro EU a východní Evropu. Při přítomnosti značky na výrobku není třeba v rámci EU dodatečně certifikovat z hlediska bezpečnosti. Výrobky pro světelnou techniku, transformaci energie, informační technilogie, atd. Číslo ve značce je identifikátorem země, kde bylo zařízení podrobeno testu a vystaven ENEC certifikát platný pro celou EU (17 - Maďarsko, 21 - ČR, 05 - Holandsko, atd.)

Značka označující shodu s požadavky euroasijských technických předpisů

Značka certifikátu prokazující plnění technických požadavků IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) dle IECEE (celosvětový systém pro ověření shody elektrotechnických výrobků a součástí)