Co je to PFC?

PFC – obvod pro kompenzaci účiníku (Power Factor Correction).  Účiník (PF) vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze reálně přeměnit na užitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posunu napětí a proudu spotřebiče v rozvodné síti. Jeho hodnota se pohybuje mezi hodnotou nula a jedna. Čím je hodnota PF vyšší, tím efektivněji spotřebič využívá energii ze sítě.
PF je pro zdroje bez vnitřního obvodu PFC asi 0.4~0.6. Pro typy s PFC pak až 0,95. K hodnotě PF se dostaneme:
Zdánlivý výkon = ef. hodnota vst. napětí x ef. hodnota vst. proudu [VA]
Užitečný výkon = Zdánlivý výkon x PF [W]

Z pohledu šetrnosti vůči životnímu prostředí jsou elektrárny při špatném účiníku připojených spotřebičů nuceny vyrábět více energie, než je potřeba. Skutečná využitelnost el. energie se porovnává pomocí činné složky: je-li PF spotřebiče např. 0,5, elektrárna musí dodat pro činnou spotřebu 1 W zdánlivý výkon 2 VA. Pokud je však PF spotřebiče 0,95, elektrárna musí dodat už jen asi 1,06 VA výkonu.

S PFC funkcí je využití vyrobené el. energie mnohem efektivnější. Zdroje s aktivní PFC funkcí mohou být rozděleny do skupiny s jednostupňovým PFC a do skupiny s dvoustupňovým PFC. Porovnání je patrné z tabulky níže.

Typ PFC

Výhody

Nevýhody

Omezení

1 stupeň, aktivní

Nízká cena, snadný návrh, vysoká účinnost při menších výkonech

Větší zvlnění, horší regulace

1. napětí ihned po odpojení síťového napájení zmizí (nulový THold-Up)
2. větší zvlnění zkracuje životnost LED (při přímém řízení)
3. nízká dynamická odezva, větší reakce na změny zátěže

2 stupně, aktivní

Vysoká účinnost, vyšší PF, snadná regulace, adaptabilní na velikost zátěže

Vyšší cena - složitější návrh

Vhodné pro všechny typy použití